in

A fekete város tévéfilmsorozat – a szereplők névsora

Hirdetés

A fekete város Mikszáth Kálmán regényből Zsurzs Éva rendezésében 1970–71-ben készült hétrészes színes tévéfilmsorozat.

A felvételek nagy részét eredeti helyszíneken – tehát Lőcsén, a Szepességben, Besztercebányán, Pozsonyban, Tapolcsányban és Telcsen – forgatták. A görgői jeleneteket a pácini Mágóchy-kastélyban, Bibók Zsigmond deresre húzását a Pápán az Esterházy-kastélynál vették fel.

A tévésorozat rövidített változataként egy kétrészes mozifilm is készült, később ez jelent meg a Mokép által kiadott VHS kazettán is.

A fekete város tévéfilmsorozat – a szereplők névsora

Bessenyei Ferenc – Görgey Pál, Szepes vármegye alispánja („vic(e)ispán”)
Venczel Vera – Görgey/Otrokóczy (a regényben, korai kiadásban Otrokócsy) Rozália „Rozáli”, „Rozálicska lelkecske” Görgey Pál lánya
Bitskey Tibor – Görgey János, Pál öccse (a regényben a bátyja)
Kállay Ilona – Görgey Jánosné „Mariska” (a regényben leánykori nevén Jánoki Mária)
Benkő Péter – Görgey György „Gyuri”, János fia
Szirtes Ádám – Preszton
Fónay Márta – Presztonné „Veron(a)”
Máthé Erzsi – Marjákné
Kiss Manyi – Köstler Matild, a lőcsei leánynevelő-intézet vezetője
Pécsi Sándor – nemes bélai Quendel Gáspár „Káspár” de Pászta et Alsókend, „Quendel apó”/„Hilil basa” milliomos kalmár és szepesi friss nemes (a regényben borkereskedő és uzsorás, amiből meggazdagodott, és vett nemesi címet)
Zsurzs Kati – Brigitta „Prikitta” (a regényben Quendel Mária „Márika”), Quendel Gáspár lánya
Avar István – Bibók Zsigmond „Zsiga/Zsiguci”, kisnemes, Görgey Pál a seregének ezredesévé nevezi ki
Páger Antal – Bibók Vince, Zsigmond apja
Szemes Mari – Bibókné „Zsuzsi” (a regényben a teljes leánykori neve Flatt Zsuzsanna), az apa és a fiú felesége is bigámiában
Egri István – Kramler Lőrinc, a teljes neve Kramler Károly Lőrinc, ahogyan a sírján szerepel (a regényben a keresztneve csak Károly), Lőcse város főbírája
Némethy Ferenc – Nustkorb András városi szenátor, Lőcse város főbírája
Tyll Attila – lőcsei szenátor
Rajz János – Mauks (a regényben Donát), lőcsei szenátor
Máriáss József – Gosznovitzer (a regényben a keresztneve Dávid), lőcsei szenátor
Képessy József – lőcsei szenátor
Körmendi János – Greff (a regényben a keresztneve Lőrinc), lőcsei szenátor
Kovács Károly – Mostel (a regényben a keresztneve Ambrus), lőcsei rangidős szenátor
Pethes Sándor – Kripélyi (a regényben János), lőcsei szenátor
Bozóky István – Trück Sebestyén, lőcsei szenátor
Náray Teri – özvegy Fabriciusné
Nagy Gábor – Fabricius Antal „Anti/Tóni”, városi szenátor, Lőcse város főbírája, Rozáli vőlegénye
Almási Éva – Schipperné
Sinkó László – poéta / Narrátor
Zenthe Ferenc – Klebe, a Molitorisz-kocsi kocsisa
Pádua Ildikó – Wilnerné, a Molitorisz-kocsi utasa
György László – a Molitorisz-kocsi utasa
Benedek Miklós – párbajsegéd
Bánhidi László – Pizsera Kelemen, a főporkoláb
Buss Gyula – Esterházy nádor
Csurka László – Esterházy titkára
Deák Sándor – Esze Tamás
Farkas Antal – Grodkovszky, a lőcsei várnagy
Schubert Éva – Grodkovszkyné
Gelley Kornél – pap
Gobbi Hilda – Apróné
Kőmíves Sándor – Luzsénszky (a regényben a keresztneve Péter), a megyegyűlés levezető korelnöke Görgőn
Láng József – fertálymester
Molnár Tibor – Varga János, erdész
Siménfalvy Sándor – Morton
Suka Sándor – tőzsér
Szilágyi István – Kadulik (a regényben városi kapuőr)
Piros Ildikó – feldühödött lőcsei tüntető Nustkorb főbíró ellen, híres mondata: „Mondjon le!”
Erdődy Kálmán – idősebb Blom (a regényben Mihály, sertéskereskedő és uzsorás)
Gát György – Blom Miklós „Miki”, id. Blom fia, Quendel Brigitta udvarlója
Nagy Attila – szepesi főnemes (a regényben Draveczky Imre)
Izsóf Vilmos – Ferkó
Raksányi Gellért – szepesi főnemes (a regényben Sváby)
Madaras József – Máriássy, íródeák a görgői rendkívüli megyegyűlésen
Bangó Margit – Lakatos Rozália
„Pityke”, Görgey alispán vizsla kutyája – ?

Almási József, Ambrus András, Bakó Márta, Balázs Péter, Bende László, Milan Bruchác, Csók István, Dávid Kiss Ferenc, Dózsa László, Ferdinándy Gáspár, Ferdinándy Géza, Galgóczy Imre, Gurnik Ilona, Harkányi Ödön, Hollós Melitta, Horváth Pál, Kárpáti Rezső, Komlós András, Lelkes Ágnes, Mészöly Júlia, Pethes Ferenc, Pintér Tamás, Rákosi Mária, Szabó Kálmán, Szersén Gyula, Telessy Györgyi, Tichy Rezső, Tihanyi Tóth László, Váradi Balogh László, Verebes Károly.

Hirdetés
Hirdetés

Szólj hozzá!

Edda Művek – Gyere őrült

Elhunyt Földi Teri