in ,

Bibliai idézetek adventi naptárba

Az adventi időszak a kereszténységben Jézus Krisztus születésének közeledtét ünnepli. Ez a négyhetes időszak a bűnbánat és a készülődés ideje. Az adventi bibliai idézetek segítenek nekünk ebben a készülődésben, és emlékeztetnek minket arra a csodára, amely Jézus születésével történt.

Első adventi vasárnap

  • Ézsaiás próféta könyve 61:1-3:

“A Lélek Ura van rajtam, mert az Úr kent fel engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, meggyógyítsam a törött szívűeket, szabadságot hirdessek a foglyoknak, és megnyissam a börtönöket az elnyomottaknak. Hirdettem az Úr kegyelmi évét, és az Úr bosszúállásának idejét.”

Ez az idézet Jézus Krisztus messiási küldetését hirdeti. Ő az, aki örömhírt hoz a szegényeknek, meggyógyítja a törött szívűeket, szabadságot hirdet a foglyoknak, és megnyitja a börtönöket az elnyomottaknak. Ő az, aki az Úr kegyelmi évét hirdeti, és az Úr bosszúállásának idejét.

Második adventi vasárnap

  • Zakariás próféta könyve 9:9:

“Íme, íme, a te királyod jön hozzád, szelíd és lovagolni akar a szamáron, a csődön és a csődön.”

Ez az idézet Jézus Krisztus messiási bevonulását Jeruzsálembe hirdeti. Ő a szelíd király, aki a béke és a szeretet üzenetét hozza. Ő a megváltó, aki megszabadít minket a bűn és a haláltól.

Harmadik adventi vasárnap

  • Jeremiás próféta könyve 31:31-34:

“Íme, eljönnek majd idők, és én új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan lesz ez a szövetség, mint amelyet atyáikkal kötöttem, amikor kezüket fogtam és kivezettem őket Egyiptomból. Mert azok a szövetségemet nem tartották meg, és én nem törődtem velük, így mondja az Úr. Hanem ez a szövetség, amelyet Izrael házával kötök ezekben az időkben, ezt mondja az Úr: A törvényemet az ő szívükbe helyezem, és az én szavamat az ő elméjükbe írom, és én leszek az ő Istenük, ők pedig az én népem. Senki sem fog tanítani a szomszédját vagy a testvérét, mondván: Ismerd meg az Urat, mert mindannyian ismerni fognak engem, a kicsitől a nagyig, mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és bűneikre nem emlékszem többé.”

Ez az idézet Jézus Krisztus új szövetségét hirdeti. Ez a szövetség nem a törvényen alapul, hanem a kegyelemen. Jézus Krisztus által a bűneink megbocsátottak, és Istennel való kapcsolatunk helyreáll.

Negyedik adventi vasárnap

  • Máté evangéliuma 1:18-21:

“A születése pedig így történt. Mária, József jegyese, fogantságot vett a Szentlélektől, mielőtt egybekeltek volna. József férje, mivel igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. De miközben erről gondolkodott, megjelent neki az Úr angyala álmában, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Szülése után fiút fogsz szülni, és a Jézus nevet fogod adni neki. Mert ő üdvözíti népét bűneitől.”

Ez az idézet Jézus Krisztus születésének csodáját hirdeti. Mária, a szűz asszony, fogantságot vett a Szentlélektől

Bibliai idézetek adventi naptárba.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 4-8.

Keressétek előbb az Isten országát és az ő igazságát, és minden rossz dolgotok megoldódik.
Máté 6: 33

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Máté evangéliuma 19, 19.

S ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok. Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 2.

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
Pál levele a galatákhoz 6, 9-10.

Adjatok és nektek is adatik, öletekbe hull a mennyei bőség. Mert amilyen mértékkel mértek olyan mértékkel kaptok.
Lukács 6:38

Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Pál levele a rómaiakhoz 2, 6-10.

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Máté evangéliuma 6, 19-21.

Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Máté evangéliuma 6, 19-21.

Hívj és válaszolni fogok neked, nagy dolgokról fogok beszélni, titkos dolgokról amit te nem ismersz.
Jeremiás 33:3

Rendeld alá magad az Istennek, állj ellen az ördögnek és ő elszalad tőled.
Jakab 4:7- 10

Ne aggodalmaskodjatok semmiért, minden kéréseteket vigyetek az Isten elé, imádkozzatok és köszönjétek meg. Az Isteni béke megvédi a szíveteket és a gondolataitokat a Jézus Krisztusban.
Filippi 4:6 -7

Én mondom néktek, szeressétek az ellenségeiteket, áldjátok meg azt aki átkoz benneteket, tegyetek jót azokkal aki utál benneteket és imádkozzatok azokért akik üldöznek.
Máté 5:44

 

The post Bibliai idézetek adventi naptárba appeared first on Karácsony 2021.

Szólj hozzá!

Edda művek – Álom

Zalatnay Sarolta – Somló Tamás: Minden szó egy dal