in

Elhunyt dr. Urbán András

Elhunyt dr. Urbán András. A Promontorium borlovagrend nagymestere a magyar szőlészet-borászat jeles alakja volt. Temetése október 8-án 11 órakor lesz a Budafoki temetőben.

Dr. Urbán András kertészmérnök, mérnök-közgazdász 1945-ben született Sopronban. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola elvégzését (1968) követően a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szigetcsépi Tangazdaságában, majd az ÁGKER Kft. budafoki üzemében dolgozott gyakornokként közel egy évig, ezt követően a Borászati tanszéken volt tanársegéd, adjunktus illetve docens 1985. június 30-ig. 1985. július 1-től a KÉE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében dolgozott Kecskeméten, ahol 1989-ig a tudományos igazgatóhelyettesi, 1994 közepéig az igazgatói munkakört töltötte be.

1974-ben a Budapesti Közgazdasági Egyetemen mérnök-közgazdászi képesítést szerzett. 1976-ban egyetemi doktorrá, 1986-ban a mezőgazdasági tudományok kandidátusává avatták. 1994 őszétől 1996 áprilisáig a Szőlő-Bor Szövetség főtitkára volt, majd az ekkor megalakult Hegyközségek Nemzeti Tanácsámak főtitkára lett. E tisztséget 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be.

Kutatómunkája nagyrészt a szőlő-bor-ágazat gazdasági területeire, majd a vörösborkésztési technológia korszerűsítésére terjedt ki. Közel ötven népszerűsítő, valamint több mint húsz tudományos cikket, illetve tanulmányt írt ebben a témakörben. Három egyetemi jegyzet, egy borászati tankönyv és két szakkönyv társszerzője.

Oktató munkát is folytatott, felkérésre több felsőoktatási intézményben államvizsga bizottsági tagként, illetve elnökként több éven keresztül vizsgáztatott a Szent István Egyetem karain. Szakmai középiskolákban érettségi elnöki vagy társelnöki feladatokat látott el. A SZIE Élelmiszeripari Karán felkérésre doktori szigorlati vizsgabizottságokban vagy védéseken bizottsági tagként is dolgozott.

Részt vett Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal által elismert borversenyeken, a Vinagora borversenyeken, a Pán-Európai borverseny zsűrijében, s évek óta szervezte az Országos Borversenyt. Szakmai munkája alapján több miniszteri és szakmai szervezeti kitüntetésben részesült.

A következő szakmai szervezeteknek, alapítványoknak volt tagja vagy választott tisztségviselője:
MTA Agrártudományok Osztálya, Kertészeti Bizottság; Országos Borszakértő Bizottság; Magyar Bor Akadémia; Magyar Szőlő- és Borkultúra Alapítvány; Ifjú Borászokért Alapítvány; EU Harmonizációs Bor Munkacsoport; Bor Eredetvédelmi Bizottság, a Borkönyv Bizottság Technológiai Szakbizottsága; Magyar Agrárkamara Választott Bírósága. Az Európai Borrégiók Szervezetének munkájában 1992 óta vett részt, 1995-től a Borászati Szakmai Bizottság alelnökének választották, mint a Közép-Kelet Európai országok képviselőjét.

Kerületünkben a Promontorium borlovagrend nagymestere tisztjét töltötte be. A kerületi borászszakma megbecsült tagját, a borkultúra követét veszítettük el személyében, aki szívesen adta át tudását a Klauzál Házban tartott előadásokon.

Szólj hozzá!

Csobot Adél Aradszky László bőrébe bújt

Elhunyt Orosz József Tamás