in

Hány éves korig jár a családi pótlék?- Mutatjuk a választ!

Hány éves korig jár a családi pótlék? – Mutatjuk a választ!

 

A családi pótlék egy olyan közvetlen állami támogatási forma, amely alanyi jogon jár minden magyarországi állandó lakhellyel rendelkező európai uniós állampolgárnak.

A családi pótlék két ellátást (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) foglal magába. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válás évének október 31-ig jár. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-től kezdődően a tankötelezettség teljes idejére jár. (Tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a gyermek betölti a 16. életévét.) A tankötelezettség megszűnését követően továbbra is folyósítják a családi pótlékot annak a tanévnek az utolsó napjáig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul és be nem tölti a 20. életévét.

Ha a gyermek már a 20. életévének betöltését megelőzően felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) tanulmányokat kezdett (akár nappali vagy levelező tagozaton), úgy utána már nem jár a családi pótlék, így a családi adókedvezmény szempontjából sem minősül kedvezményezett eltartottnak. Ellenben, ha van más gyermek a háztartásban, aki után jár még a családi pótlék és ezzel egyidejűleg a családi adókedvezmény is, úgy a felsőoktatási intézményben tanuló gyermek, bár nem kedvezményezett, de beleszámít az eltartotti létszámba, amennyiben nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel. (A jövedelem akkor minősül rendszeresnek, ha három egymást követő hónapban eléri vagy meghaladja az érvényes minimálbér összegét, 2021-ben bruttó 167.400 Ft-ot.) Így, ha ő is eltartottnak minősül, úgy a kedvezményezett eltartott gyermek után magasabb összegű családi adókedvezmény vehető igénybe.

Sajátos nevelésű gyermek esetén a családi pótlékra jogosító korhatár 23. életévre módosul. Sajátos nevelésű gyermeknek minősül, aki orvosi szakvélemény alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés zavarral küzd.

 

Ez a cikk Hány éves korig jár a családi pótlék?- Mutatjuk a választ! először a Kvízmester.com. oldalunkon jelent meg.

Szólj hozzá!

Hány éves Orbán Viktor?- Mutatjuk a választ!

Hány forint egy dollár?- Mutatjuk a választ!