in

Ötöslottó ráadás sorsolás 2022 – íme a nyertesek névsora

Ötöslottó ráadás sorsolás 2022 – íme a nyertesek névsora

2022. Júliusi Szerencsenapok Akció Nyereményjegyzéke

2022. július 14-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 15. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 24. (szerda)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Posta 4151 Püspökladány, Kossuth u. 9. 1 000 000 Ft 40 8960 01 30068601

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 8960 01 30019335
 • 40 8960 01 30062921
 • 40 8960 01 30063158
 • 40 8960 01 30087383
 • 40 8960 01 30099103
2022. július 13-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 14. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 23. (kedd)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó KO-RE-CT Hungary Bt. 9026 Gyõr, Új Bácsai u. 12105/31 hrsz. 1 000 000 Ft 40 8959 01 30063645

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 8959 01 30022450
 • 40 8959 01 30031655
 • 40 8959 01 30034901
 • 40 8959 01 30051572
 • 40 8959 01 30078811

2022. július 12-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 13. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 22. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó 185. sz. Lottózó 3360 Heves, Fő út 8-10. 1 000 000 Ft 40 8958 01 30029251

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 8958 01 30019099
 • 40 8958 01 30041207
 • 40 8958 01 30081130
 • 40 8958 01 30086391
 • 40 8958 01 30092734

2022. július 11-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 12. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 21. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Postahivatal Gyömrõ 2230 Gyömrõ, Táncsics M. u. 66. 1 000 000 Ft 40 8957 01 30055991

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 8957 01 30024627
 • 40 8957 01 30026912
 • 40 8957 01 30042259
 • 40 8957 01 30048965
 • 40 8957 01 30055256

2022. július 10-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 11. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 20. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó 197. sz. Lottózó 2800 Tatabánya, Fõ tér 22/b 1 000 000 Ft 40 8956 01 30004251

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 8956 01 30000644
 • 40 8956 01 30001371
 • 40 8956 01 30003005
 • 40 8956 01 30003279
 • 40 8956 01 30005066

2022. július 9-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 11. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 20. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó 279. sz. Lottózó 8330 Sümeg, Árpád u. 1. 1 000 000 Ft 40 8955 01 30012874

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 8955 01 30001010
 • 40 8955 01 30036531
 • 40 8955 01 30055581
 • 40 8955 01 30137636
 • 40 8955 01 30148966
2022. július 8-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 11. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 20. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8954 01 30168525

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 8954 01 30004999
 • 40 8954 01 30035715
 • 40 8954 01 30046550
 • 40 8954 01 30049732
 • 40 8954 01 30106284

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek, az alábbiak szerint: A 200 ezer Ft-nál kisebb összegű pénznyeremények esetében: az értékesítőhelyeken vásárolt nyertes átvételi igazolás terminálon történő beolvastatását követően bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen készpénzben felvehetők (Játékoskártya használatával vásárolt nyertes játék esetében, ha a Játékoskártyán a biztonsági szint be van állítva, akkor a készpénzben történő kifizetéshez a Játékoskártyát is be kell mutatni!), míg a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék- és fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottóval) vásárolt nyertes játékok esetében a belső egyenlegre kerülnek kifizetésre. Az akcióban SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil Vásárlás igénybevételével vagy ATM-en vásárolt játékkal elért nyeremény a Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra.

 A 200 ezer Ft-nál nagyobb összegű pénznyeremények esetében: nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával). A nyereményigénylés benyújtásának helye és módja: értékesítőhelyen vásárolt játékokkal elért nyeremények esetén a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott forint alapú lakossági bankszámlára. A 400 ezer Ft összegű nyeremények az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén, illetve a kijelölt partnerei üzleteiben készpénzben is felvehetők.

A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottóval) vásárolt játékkal elért nyeremények esetében a nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt, Mobil Vásárlás igénybevételével vásárolt nyertes játék esetében a nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt, míg az ATM-es játékmódban vásárolt játékkal elért nyeremények esetén a nyertes játék kifizetéséhez használt bankkártya számának utolsó 4 számjegye megadásával együtt a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.Terminálon feladott  akciós játékkal elért pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében.

Amennyiben a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napig, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! Terminálon feladott akciós játékokkal elért 100 ezer Ft-os kisnyeremények kifizetésére, valamint készpénzben a 400 ezer Ft-os nyeremények kifizetésére azonban csak és kizárólag legkésőbb a 40. napig van lehetőség! A határidők jogvesztők!

A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.

The post Ötöslottó ráadás sorsolás 2022 – íme a nyertesek névsora appeared first on Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen.

Játssz naponta! vár a Nyereményhirek.com

Szólj hozzá!

OTP gépkocsi nyeremény sorsolás 2022. július 15 – nyertesek névsora

Reménysugár 111. rész magyarul videa – nézd meg online!