in

Tchibo termék visszaküldés – Infók itt!

Tchibo termék visszaküldés – Infók itt!

Nem tetszik a megrendelt termék? Meggondolta magát? Nem jó a kiválasztott méret?

A Tchibo 60 napos elállási jogot biztosít a 2021. november 9. és 2021. december 31. között megvásárolt termékekre.

Az indoklás nélküli (fogyasztói) elállási jog gyakorlása esetén irányadó szabályok

A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Tchibo”) a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben /a továbbiakban: „Kormányrendelet”/ meghatározott 14 napos elállási határidőt kiterjesztve 30 napig biztosítja a fogyasztónak minősülő vásárlói (a továbbiakban: „fogyasztó”) számára az elállási jog gyakorlását. E határidő a termék a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása esetén, a Kormányrendelet értelmében a fogyasztó köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legfeljebb legkésőbb az elállás Tchibo-val történt közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Tchibo-nak vagy a Tchibo által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi/visszaszolgáltatja. Lényeges, hogy a fogyasztót nem illeti meg elállási jog egyebek mellett romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; illetve olyan termék tekintetében sem, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Tchibo termék visszaküldés – Infók itt!

Szólj hozzá!
Hirdetés

Kovács Kati: Így legyen

Alza megrendelés visszaküldés – Infók itt!