in

Tippmix nyeremény kiszámítása – infok itt

Tippmix nyeremény kiszámítása – infok itt

A nyeremény meghatározásának módja

A Tippmix fogadás során a fogadó abban az esetben jogosult nyereményre, ha normál fogadás esetén az általa egy egységnyi fogadásban megfogadott összes
kimenetelt eltalálta, illetve kombinált fogadás esetén az abban szereplő

egységnyi fogadások legalább egyikében megfogadott összes kimenetelt
eltalálta. Amennyiben a fogadó az általa megfogadott fogadási esemény(ek)
bekövetkezett kimenetelét nem találta el: normál, „Kötés nélkül” fogadás esetén;
bekövetkezett kimeneteleinek valamelyikét nem találta el: normál, „Kötésben”
történő fogadás esetén; bekövetkezett kimeneteleinek valamelyikét nem találta
el: „Kombinált” fogadás esetén az adott kombinált fogadáshoz tartozó egyetlen
egységnyi fogadásban sem, azaz minden egyes egységnyi fogadásban szerepel el
nem talált kimenetel: az egyéb speciális fogadási lehetőség esetén (pl.: ázsiai

hendikep) az egyéb speciális kimenetelre vonatkozó szabályok szerint az egyéb
speciális fogadási lehetőségben szereplő egységnyi fogadások egyikében sem
találta el a megfogadott összes kimenetelt, akkor nyereményre nem jogosult.
A nyertes fogadások azonosítását az SzZrt. játék és fogadási rendszere végzi el a
nyertes fogadószelvények adatainak az SzZrt. játék és fogadási rendszerében
megtalálható nyertes adatokkal való összevetése alapján.
(1) Az elért nyeremény nagyságát a nyereményszorzók, valamint a tét szorzata
határozzák meg.
(2) A nyereményösszeg meghatározásának módja 1 fogadási esemény bekövetkező
kimenetelére történő fogadás esetén:
Nyereményszorzó  tét = nyeremény.
Példa:
Amennyiben a fogadó 1 db olyan fogadási esemény kimenetelére fogadott 1 000
Ft-tal, amelynek nyereményszorzója 1,50, akkor nyereménye nyerés esetén a
következő matematikai művelet elvégzésével határozható meg:
1,50  1 000 Ft = 1 500 Ft.
A nyeremény összege tehát 1 500 Ft.
(3) A nyereményösszeg meghatározásának módja egynél több fogadási esemény
kimenetelére kötésben történő normál fogadás esetén.
A választott fogadási események kimenetelére megfogadott nyereményszorzók
szorzata  tét = nyeremény. (eredő odds  tét = nyeremény)
Példa:
Amennyiben a fogadó 1 fogadáson belül 3 fogadási esemény kimenetelére
fogadott 1 000 Ft-tal, amelynek a nyereményszorzói az alábbiak szerint
alakulnak:
1. fogadási esemény megfogadott kimenetelének nyereményszorzója: 1,50
2. fogadási esemény megfogadott kimenetelének nyereményszorzója: 2,00
3. fogadási esemény megfogadott kimenetelének nyereményszorzója: 3,00
akkor nyereménye nyerés esetén az alábbi matematikai művelet elvégzésével
határozható meg:
1,50  2,00  3,00 = 9; 9  1 000 Ft = 9 000 Ft.
A nyeremény összege tehát 9 000 Ft.

(4) Kombinált fogadás esetén az abban szereplő egységnyi fogadások
nyereményeinek kiszámítási módja megegyezik a (3) pontban leírtakkal, azzal a
kiegészítéssel, hogy az egységnyi fogadásokban elért nyeremények összeadódva
adják meg a kombinált fogadás össznyereményét.
A várható maximális nyeremény tájékoztató jelleggel kerül feltüntetésre az
önkiszolgáló fogadás SzZrt. által biztosított felületén, a terminál képernyőin,
illetve a fogadószelvényen.
Példa:
Amennyiben a fogadó Trixie kombinációban 3 fogadási esemény kimenetelére
fogadott 1 000 Ft-tal, amelynek nyereményszorzói az alábbiak szerint alakulnak:
1. fogadási esemény megfogadott kimenetelének nyereményszorzója:
1,50,
2. fogadási esemény megfogadott kimenetelének nyereményszorzója:
2,00,
3. fogadási esemény megfogadott kimenetelének nyereményszorzója:
3,00,
akkor ez összesen 4 db egységnyi fogadást jelent, azaz a részvételért ebben a
fogadásban összesen 4 x 1 000 Ft-ot kell fizetnie. A fogadó nyereménye nyerés
esetén úgy határozható meg, hogy a négyegységnyi fogadásra egyenként ki kell
számolni a várható nyereményt, majd ezek összegzésével kapható meg az
elérhető maximális nyeremény:
A fenti példa alapján:
1. egységnyi fogadás: 1,50 x 2,00 = 3,00.
Így a várható nyeremény: 3,00 x 1 000 = 3 000 Ft
2. egységnyi fogadás: 1,50 x 3,00 = 4,50.
Így a várható nyeremény: 4,50 x 1 000 = 4 500 Ft
3. egységnyi fogadás: 2,00 x 3,00 = 6,00.
Így a várható nyeremény: 6,00 x 1 000 = 6 000 Ft
4. egységnyi fogadás: 1,50 x 2,00 x 3,00 = 9,00.
Így a várható nyeremény: 9,00 x 1 000 = 9 000 Ft
A várható maximális nyeremény ebben a példában Trixie fogadás esetében pedig
ezeknek a nyereményeknek az összegzésével áll elő:
3 000 Ft + 4 500 Ft + 6 000 Ft + 9 000 Ft= 22 500 Ft

Amennyiben a fogadó nem találta el a 3. fogadási esemény kimenetelét, csak az
1. egységnyi fogadása lesz nyertes és a nyereménye 3 000 Ft (mely 1 000 Ft-tal
kevesebb, mint a tétként összesen megfogadott 4 000 Ft). Amennyiben – a
példának megfelelően – a fogadó két fogadási eseményt is elhibázott,
nyereményre nem jogosult.
(5) Ha az SzZrt. valamelyik fogadási eseményt törölte a fogadási ajánlatból, akkor –
abban az esetben, ha valamelyik fogadásban szerepel ez a fogadási esemény –
azt a megfogadott kimeneteltől függetlenül találatnak fogadja el, és a nyeremény
meghatározásakor az ezen eseményre megfogadott nyereményszorzó helyett 1-es
szorzóval történik a nyeremény összegének meghatározása. Ha az SzZrt.
valamelyik kimenetelt törölte a fogadási ajánlatból, akkor – abban az esetben, ha
valamelyik fogadásban szerepel ez a kimenetel – azt találatnak fogadja el, és a
nyeremény meghatározásakor a megfogadott nyereményszorzó helyett 1-es
szorzóval történik a nyeremény összegének meghatározása.
(6) Amennyiben nyereményszorzó-változtatásra került sor, akkor egy adott
fogadással elért nyeremény nagyságát az határozza meg, hogy a fogadás
megtételének időpontjában melyik nyereményszorzó volt érvényben. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik a törlés esetén foganatosított nyereményszorzóváltoztatásra.
Az egyéb speciális fogadási lehetőségek nyereményeinek
kiszámítási módját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Amennyiben az adott naptári héten elért nyeremények együttes összege nem
haladja meg a naptári héten befizetett tétek összegét, a nyeremények kifizetését a
befolyt tétek összege fedezi.
Amennyiben az adott naptári hét nyereményeinek együttes összege meghaladja a
naptári hétre befizetett tétek összegét, a nyeremények kifizetését – ha más
pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre – a törvényi előírásoknak megfelelő
biztosítékból fedezi az SzZrt.

The post Tippmix nyeremény kiszámítása – infok itt appeared first on Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen.

Játssz naponta! vár a Nyereményhirek.com

Szólj hozzá!

Cobra Kai 5. évad 2. rész magyar felirattal

Október 23 versek gyerekeknek