in

Uncle USA jelkép – válasz rejtvényhez

Uncle USA jelkép – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi az uncle USA jelkép más néven.

Íme a válasz: Sam

Mi a jelkép?

1. Egy fogalom megjelenítésére használt alak. Egy tárgy, növény, állat rajza vagy képe, amit egy fogalom megjelenítésére használunk. Erre ránézve a mögötte álló fogalomra gondolunk. Ez a kapcsolat a hagyomány vagy hasonlatosság alapján jön létre, és az adott kultúra része.

2. Híres termék, vagy épület. Egy hely, ország vagy nép sajátos és híressé vált terméke vagy épülete, helye, amelyet a kultúra egységesedése folytán ahhoz a helyhez vagy országhoz társítunk.

3. Jellegzetes képviselő; olyan személy, tárgy, dolog, amely jellegzetesen képviseli saját fajtáját, annak megkülönböztető jegyeit.

4. Egy elvont folyamatot kifejező mozdulat, cselekvés.

5. Tudományos: Jel vagy jelcsoport; olyan írott vagy nyomtatott, képszerű ábra, rajzolat vagy betű, illetve betűcsoport, amely egyezményesen jelöl egy tárgyat, eljárást.

6. Irodalmi: Írói, költői kifejező eszköz; kevésbé határozott, de éppen ezért gazdag kapcsolatrendszer alapján működő költői kép, amely a világ jelenségeinek rejtett összefüggéseit, megfoghatatlannak vélt lényegét igyekszik feltárni, és bonyolult lelki tartalmakat, finom érzelmi árnyalatokat érzékeltet.

Ez a cikk Uncle USA jelkép – válasz rejtvényhez először a Kvízmester.com. oldalunkon jelent meg.

Szólj hozzá!

Land Verne hőse – válasz rejtvényhez

Tűz és víz egy színpadon!