in

Útlevél igénylés online – információk itt!

Útlevél igénylés online – információk itt!

Teljesen új útlevél igénylése nem lehetséges online.

A meglévő, érvényes útleveled pótlását viszont online kérheted, ha elvesztetted, ellopták vagy megrongálódott. Útlevél pótlásának online igénylése a Belügyminisztérium Webes Ügysegéd oldalán lehetséges.

Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vedd, előbb regisztrálnod kell az Ügyfélkapun.

Hol intézhető

A rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:

A soron kívül (5 napon belül) a sürgősséggel (3 napon belül) valamint az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:

Meghatalmazott járhat el, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló ügyfél helyett törvényes képviselője jár el.

A kérelem előterjesztésekor a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek is meg kell jelenni személyesen kivéve, ha

 • 12. életévét még nem töltötte be,
 • személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha

 • a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz, feltéve ha
 • nem kell ujjnyomat adatot tartalmaznia az útlevél tároló elemének az alábbiak szerint:
  • 12. életévét még nem töltötte be a kérelmező,
  • ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen,
  • egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban igazolja.

Ezekben az esetekben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

A rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint:

 • Belföldön:
  • a járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál személyesen vagy a törvényes képviselő útján,
  • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.
 • Külföldön:
  • a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a törvényes képviselő útján,
  • postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívül (5 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél átvehető

 • járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál személyesen vagy a törvényes képviselő útján.

A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető

 • belföldön személyesen törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján,
 • kizárólag:
  • Budapest Főváros Kormányhivatal Központi Okmányirodai Főosztályánál (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.),
  • az általános hatáskörű útlevélhatóságnál.
Szólj hozzá!

Kegyetlen város 2. évad 77. rész magyarul videa

Macbeth tragédiája teljes film magyarul videa