in

Remek magyar film: Föltámadott a tenger

Remek magyar film rovatunkban jöjjön Föltámadott a tenger (1953) rendezők: Nádasdi Kálmán, Ranódy László, Szemes Mihály.

A Föltámadott a tenger – Petőfi és Bem 1953-ban készült, kétrészes, színes magyar játékfilm. A film története feldolgozza az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit a forradalom kitörésétől a nagyszebeni győzelemig.

Első rész

A film története 1848 márciusában indul a Kiskunság egyik kis falujában, Szárazberky földesúr birtokán. Márton bácsi az istállóban beszél és olvas a köré gyűlt parasztoknak a szabadságról, a hazáról és Táncsics Mihályról. Hajdu Gyurka is meghallja őket, s ő is csatlakozik a hallgatósághoz. A következő jelenetben már március 14-én vagyunk Pesten. Helyszín: a Pilvax-kávéház, a márciusi ifjak a 12 pontot fogalmazzák, Petőfi a Nemzeti dalt írja.

A bécsi hajó befutása után felgyorsulnak az események. A pozsonyi ifjúság küldötte hozza a hírt, hogy Bécsben kitört a forradalom, s Pesten is elindulnak az események. Kinyomtatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt, s a szakadó esőben március 15-én délután Petőfi szavalatát hallgatja az összegyűlt tömeg a Nemzeti Múzeum előtt. Majd a tömeg elindul kiszabadítani Táncsics Mihályt. A forradalom győzött. Josip Jelačić horvát bán dél felől megtámadja az országot. A parasztok sorra állnak be a honvédseregbe a hír hallatára. Hajdu Gyurka is otthagyja faluját, s beáll honvédnek. A Képviselőházban eközben a felállítandó hadseregről folyik a vita. Megérkezik Kossuth Lajos. Beszédének hatására a képviselők megadják a szükséges pénzt a felállítandó hadsereghez. A paraszthadsereg Jellasich horvát bán seregeit megfutamítja, s egészen Bécsig üldözi. Bécs előtt azonban megáll, s nem vonul be az osztrák fővárosba.

A magyar katonai vezetés között találjuk Petőfit is, aki minden erejét latba vetve azért küzd, hogy a honvédsereg vonuljon be Bécsbe. Bécsben eközben újabb forradalom tör ki, de a magyar sereg nem mozdul. Mire az indulásra vonatkozó parancs megérkezik, már késő. Prágából megérkezik Windisch-Grätz herceg serege, s az összecsapás a magyar sereg vereségével végződik. 1848 novemberében Kossuth Lajos pozsonyi szállása a film következő helyszíne, ide érkezik Bem József tábornok, akit Kossuth a magyar sereg fővezérének nevez ki. Bem József Erdélybe utazik, s átveszi az ottani hadak irányítását.

Második rész
„1848. december. Az ország nehéz helyzetében Petőfi a maga igazával mindinkább egyedül marad. Mint egyszerű kiképzőtiszt kap csak helyet Debrecenben.” Ezzel a két mondattal indul a második rész. Petőfi elhatározza, hogy csatlakozik Bemhez. 1849 januárjában Görgey Artúr feladja az ország fővárosát, a kormány és az Országgyűlés Debrecenbe menekül. Erdélyből győzelmi jelentések érkeznek, Bemnek sikerül Erdély nagy részéből kivernie az osztrák csapatokat. Petőfi elindul Bemhez. Útján Hajdu Gyurka kíséri. Közben Nagyszebenben Puchner tábornok a magyarok ellen lázítja az egyházi hatalmasságokat. Segítséget ad ebben a császári titkosrendőrség is.

Falvakat gyújtanak fel, s közben terjesztik: a magyarok tették. Gyurka és Kicsi Gergely elindul Gábor Áronhoz, hogy ágyúkat öntessenek Bem seregének. A visszafelé vezető úton azonban császári csapatok támadják meg őket, hogy az ágyúkat megmentsék, Gyurka hátramarad, s egyedül áll ellen.

Ez azonban az életébe kerül. Az ágyúk megérkeznek Bem táborába, s ez segíti hozzá a magyar sereget a győzelemhez. A győztes csata után Bem József köszönetet mond a katonáknak, s a halott Hajdu Gyurkát kitüntetik. A győztes nagyszebeni csatával véget ér a film cselekménye.

Szólj hozzá!

Nagy Feró így várta Pimaszúrékat

Nagyszerű magyar színész: Erdélyi Mici