in

Women secret visszaküldés – Infók itt!

Women secret visszaküldés – Infók itt!

Ön 30 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 30 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor a határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor a határidő akkor jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Women’s Secret Magyarország Kft. alábbi címére:

Women’s Secret Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. I/6

Women secret visszaküldés – Infók itt!

Szólj hozzá!

hundm visszaküldés – Infók itt!

Trendhim visszaküldés – Infók itt!